Kalender

20. March 2018
 • Bevægelsesatelier

  20. March 2018 @ 17:00 - 19:00
  Studio - Stub 4

  Arrangør: dadadans
  Kontaktinfo: dadadans.dk

  Det er rørende!

  – Et bevægelsesatelier med og om DANS

  Tirsdage kl. 17.00 til 19.00
  Start d. 9. januar 2018

  Atelieret er for dig, der kunne tænke sig at dykke dybere ind i dansen ved at prøve selv at komme på gulvet. Eller for dig der bare gerne vil mærke glæden i kroppen, der rører sig.

  Atelieret er for alle – fra bevægelsesnovicer til garvede. Udgangspunktet er den enkeltes krop.

  Bevægelsesatelieret er et forløb over 16 gange. Atelieret arbejder med at opbygge styrke, smidighed og kondition gennem et fokus på dansen og bevægelsen, som den udspringer af vores krops trang til at kommunikerer.

  ”MINDFULNESS” FOR KROPPEN
  Dansen arbejder med bevægelsesformer, hvor kroppen for lov til at tale nuanceret og individuelt.

  Dette udvikler din kropsbevidsthed både i forhold til dig selv, naboen og rummet omkring dig. En lydhørhed over for vores krops mangfoldige udfoldelsesmuligheder og en øget følsomhed og bevisthed om, hvordan kroppen helt enkelt er tilstede i hverdagen.

  Praktisk vil atelieret bestå af en guidet fysisk opvarmning og specifikke øvelser. Igennem både improvisationer, enkle koreografier og partnerarbejde vil du blive introduceret til dansens forskellige tilgange til krop – altså en undersøgelse og introduktion til de forskellige måder, som dansen udvikler det at fortælle med kroppen.

  Tid: Tirsdage kl 17.00 til 19.00
  Sted: Studio 4 ved Performing Arts Platform, Brobjergskolen, Valdemarsgade 1G, 1. th, 8000 Aarhus C.
  Pris: 130 kr. pr. gang – ved tilmelding til alle 14 gange – 1400 kr.
  Start d. 09.01.2018  Slut d. 24.04.2018

  Tilmelding og info på dadadans@dadadans.dk eller mobil: 2814 7313

  ***
21. March 2018
 • Morgenbriefing

  21. March 2018 @ 8:30 - 9:30
  Studio - Stub 3 - Platformen

  Arrangør: Performing Arts Platform
  Kontaktinfo: theplatform.dk

  ***
 • Åben Træning

  21. March 2018 @ 16:30 - 18:30
  Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G, 1. tv., 8000 Aarhus C, Danmark

  Arrangør: Åben Træning
  Kontaktinfo: theplatform.dk

  Åben Træning Århus er en dynamisk og kraftfuld træning hen over gulv til musik, hvor alle kropsdele gennemarbejdes effektivt. Kondition, bevægelighed, koordination og balance styrkes. Bevidstheden om center, grounding og åndedræt samt tid og rum skærpes. Træningen afsluttes med 30 minutters stræk.

  Åben Træning Århus henvender sig til alle, som er interesserede i at arbejde med forøgelse af kropsbevidstheden.
  Åben Træning Århus er blevet til i samspillet mellem vestlige danse-former og med inspiration i MB, (muscles and bones, mind and body: den fysiske trænings del af butoh danseren Min Tanakas Body Weather arbejde).
  Åben Træning Århus ledes af et træningsfællesskab bestående af 5 koreografer/dansere/performere, der med udgangspunkt i den fælles form, hver giver deres individuelle fortolkning.

  Kom til Åben træning i STUB 4 på Brobjergskolen, fra i morgen, onsdage kl 16-30 -18.30

  PRISER : 100 kr per gang
  Eller 650 kr for 10 gange

  Studerende og professionelle kunstnere 50 kr

  Prøvegang 50 kr

  Åben Træning Århus ledes af:

  Marie Louise Maegaard
  Yael Gaathon
  Peter Føns
  Mette Aakjær
  Marianne Boie

  ***
 

Lederen – Nyhedsbrev november 2016

Inspiration

Det er nu pru00e6cist u00e9t u00e5r siden, at Dansevu00e6rket og Aarhus Scenekunstcenter flyttede sammen i nye lokaler pu00e5 Brobjergskolen.

Et u00e5r, der for os er kulmineret med en permanentgu00f8relse af vores bevilling og dermed en konsolidering af hele grundlaget for vores formelle fusion og fremtidige eksistens.

Det er pu00e5 denne baggrund vi nu tu00f8r offentliggu00f8re vores strategiske residency-program u00a0u201cConnectionsu201d, som pt. har et tre-u00e5rigt perspektiv. Et program der skal bidrage til udviklingen af dansen i Aarhus bl.a. ved at etablere netvu00e6rk og forbindelseslinjer su00e5vel internt – mellem dansekunstnere – som udad i forhold til andre kunstneriske, kreative milju00f8er og det omgivende samfund. I Aarhus har vi muligheder og faciliteter samt stu00e6rke netvu00e6rk, gode evner for samarbejde pu00e5 tvu00e6rs samt en generelt u00e5ben og kunstnerisk nysgerrig tilgang. Alt dette vil vi gennem Connections gerne pru00e6sentere for – og dele med – flere dansekunstnere u2026 su00e5vel danske som internationale. Vi hu00e5ber at aktiviteterne regi af Connections vil bidrage med inspiration til bu00e5de dansen, scenekunstmilju00f8et og byen.

Og netop vores su00f8gen efter inspiration sender os pu00e5 flere internationale og nationale rejser i lu00f8bet af november, hvorfor I vil opleve, at vores kontor er lidt mere lukket end normalt – men bare rolig, der er fortsat morgenbriefing hver onsdag.

Fu00f8rst tager vi i regi af IETM til netvu00e6rksmu00f8de i Valencia, hvor vi i lu00f8bet af det fire dage lange mu00f8de vil dykke ned i scenekunstens muligheder for at pru00e6ge verden i en mere bu00e6redygtig retning, og samtidig tager vi temperaturen pu00e5 scenekunstens tilstand gennem en ru00e6kke workshops. Der bliver ogsu00e5 rig mulighed for at opleve en masse scenekunst, netvu00e6rke og su00f8ge partnere til fremtidens projekter.

Straks derefter til Bruxelles pu00e5 en studietur, som regionens EU-kontor har inviteret pu00e5. En tur, hvor vi – sammen med gode kolleger fra regionens kulturlandskab – gerne skulle blive klogere pu00e5 de muligheder, vi har for at sikre og pu00e5virke u201cthe legacyu201d af 2017-projektet. Derefter gu00e5r turen til Montreal, hvor vi som en del af Cinars – syv dages salgsmesse for scenekunst – henter inspiration, netvu00e6rk og muligheder med hjem til Aarhus.

Vi slutter mu00e5neden af lidt tu00e6ttere pu00e5, hvor Performing Arts Platform ogsu00e5 vil vu00e6re at finde til Ice Hot i Ku00f8benhavn, hvor vi ser frem til at mu00f8de det skandinaviske dansemilju00f8, netvu00e6rke, hente inspiration og nyde en masse dans.

Vel hjemvendt fra landevejen skal vi i december – med bagagen fuld af gode ideer, gode kontakter og masser af ny energi – lu00e6gge den kommende su00e6sons planer.

Vi glu00e6der os allerede til at dele de mange oplevelser med jer.

Charlotte og Kasper

 

Project

connections website-08

 

Faste events

u00a0Morgenbriefingu00a0
u00a0
u00a0
u00a0
u00a0
u00a0Beats u00b4nu00b4 Breakfast
u00a0
u00a0
u00a0
u00a0
Kultursalonu00a0
u00a0

u00a0

u00a0

u00a0

 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev