Funding og fondsoversigter

Funding og fondsoversigter

Fondsoversigter

Projektcentret i Dansehallerne har i en årrække produceret en opdateret fondsoversigt. Listen er god som oversigt over de forskellige fonde – men det er vigtigt at man orienterer sig på de enkelte fondes hjemmeside, inden man søger. 
Klik her for at downloade oversigten fra Projektcentret.

Legatbogen er en stor gratis database med ca. 12.000 fonde og legater. Man kan søge på kryds og tværs inden for forskellige emner og områder samt læse om de enkelte fonde og se, hvad de kræver. Der er også lagt ansøgningsskemaer og andre links op på de forskellige fonde.
Klik her for at læse mere på siden.

Altinget.dk stiller en gigantisk viden til rådighed ved at have oplistet en meget lang række fonde valgt under emnet “kultur”.
Klik her og gå på opdagelse i det univers.

IETM (International network for contemporary performing arts) har på deres side en “Fund-Finder”, som er en stor guide med oversigt over samt beskrivelse af forskellige fonde, der har et internationalt sigte, herunder også EU-fonde. Guiden er på engelsk.
Klik her for at gå på opdagelse.

Muligheder for funding

Der er mange forskellige muligheder for funding til projekter og forestillinger – men her vil vi prøve at beskrive nogle af de vigtigste inden for scenekunstområdet.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har generelt 2 årlige frister: 15. januar og 1. juni. Her kan man søge til projekter og forestillinger (dog kun til drift ved fristen 1. juni). Gå på hjemmesiden www.kunst.dk og søg på scenekunst – og se hvad den næste frist er – og hvad de prioriterer. Ud over produktionsfristerne er der 1. maj og 1. november frist til international teaterudveksling (ikke co-produktion – hvilket der skal søges til ved fristerne 15. januar eller 1. juni). Læs mere her

Kunstrådet i Aarhus Kommune har tre årlige frister for tilskud fra Kulturudviklingspuljen. typisk omkring 1. oktober, 1. februar og 1. maj. Læs mere om det her. 

Kunstrådet i Aarhus Kommune har frist til flerårigt basistilskud én gang årligt, som falder ca. 1. oktober hvert år. Læs mere om det her.

Nordisk Kulturfond (placeret i København) har 3 årlige frister, hvor man kan søge til nordiske projekter med kunst- eller kulturfagligt indhold. De støtter projekter, der bidrager til et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. Nordisk Kulturfond støtter kunst- og kulturprojekter med samarbejdspartnere fra flere af de nordiske lande (Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland). Nordisk relevans og samarbejde skal være en grundpræmis i projektet.

Nordisk Kulturfond har også en pulje til opstarts-projekter, OPSTART, som støtter udviklingen af nye nordiske projekter: lovende projektidéer og opstartsfasen af pilotprojekter. Der er løbende ansøgningsfrist til denne pulje – og de giver svar inden 20 arbejdsdage.
Læs mere om Nordisk Kulturfond her. 

Nordisk Kulturkontakt (placeret i Helsinki) har forskellige puljer: Kunst- og kulturprogram, mobilitetsstøtte, netværksstøtte samt støtte til residens.
Læs mere på deres hjemmeside om de forskellige støtteprogrammer.