What’s Cooking?

Open Call for scenekunstnere

WHAT’S COOKING?

AKTIVE RELATIONER MELLEM SCENEKUNSTNERE

Ansøgningsfrist torsdag d. 12. august kl. 23.59

Performing Arts Platform inviterer 12 udvalgte scenekunstnere på et 2-dages betalt arbejdsophold i Aarhus fra d. 1.-3. september 2021 i forbindelse med Aarhus Festuge. På baggrund af en ansøgningsrunde matcher vi 6 Aarhus-baserede scenekunstnere med 6 scenekunstnere fra andre steder i landet, for at skabe nye relationer på tværs af landet – og for at undersøge værdien af ”den gode relation” blandt aktører i scenekunstbranchen.

Hvilke ingredienser udgør den gode relation mellem en selvproducerende kunstner og en etableret institution? Hvordan indleder man en professionel samtale, hvor man først og fremmest mødes som mennesker? Hvilken rolle spiller dine kolleger for dit kunstneriske virke? What’s cooking? sætter fokus på disse og mange andre spørgsmål, der knytter sig til dét at navigere i aktive relationer som skabende eller selvproducerende kunstner.

De to dage byder på faciliterede samtaler om det skabende eller selvproducerende kunstnerskab, et møde med lokale teaterchefer, et risotto-kursus hos en gastronomisk ballademager og en festlig urpremiere – alt imens I lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Rammerne er sat – men indholdet og udbyttet af dagene er du med til at påvirke.

PROGRAM (programmet er under udvikling og vi tager forbehold for ændringer)

DAG 1: Vi starter onsdag d. 1. september kl. 11.00 med velkomst på Performing Arts Platform. Efter fælles frokost har vi bedt Sara Topsøe-Jensen, kunstnerisk leder af Carte Blanche 2.0 – Art of Listening, facilitere en samtale om det at skabe inspirerende og generøse fællesskaber i et selvproducerende kunstnerskab. Efter pause på egen hånd til indkvartering mv., bevæger vi os gennem byen til Latinerkvarteret og et fælles risotto-kursus hos Michael Larsen på Gastro & Vino.

DAG 2: Torsdag d. 2. september starter med fælles morgenmad med indhold i bedste morgenbriefing-stil hos Performing Arts Platform. Senere på dagen forsøger vi at vende (magt)relationen mellem den selvproducerende kunstner og det etablerede teater/institution lidt på hovedet; så det ikke er dig som kunstner, der skal “sælge” din gode idé til en teaterleder, men teaterlederen der skal gå i dialog med dig omkring sit teaters interessefelter og profil. Efter fællesspisning om aftenen går vi på Bora Bora til urpremiere på forestillingen ”For Ludwig [Re:birth]” – et projekt som blev født i Aarhus under Performing Arts Platforms residency-program CONNECTIONS, som netop handlede om at dyrke den gode relation til byen.

DAG 3: Fredag d. 3. september slutter vi af med fælles morgenmad, opsamling og afrejse – eller fri leg Festugen.

DET PRAKTISKE
Performing Arts Platform dækker forplejning og et honorar på 3.600 kr. til hver deltager. For de 6 udenbys scenekunstnere dækker vi desuden ophold og giver tilskud til transport.
Har du lyst til at forlænge dit ophold i Aarhus, enten før eller efter, sker det for egen regning.
Se Festugens program her, som i øvrigt meget passende har temaet “In it Together”.
Du kan også med fordel snuse til Svalegangens United Change 2021 program, som finder sted i den periode.

KRITERIER FOR AT SØGE
– Du skal være professionel, skabende og/eller selvproducerende scenekunstner
– Du skal have lyst til at investere din tid og dit fulde engagement i de to dage. Rammerne er sat på forhånd, men indholdet – og udbyttet – er du selv med til at påvirke.

Vi opfordrer skabende scenekunstnere af alle slags til at søge. Det er Performing Arts Platform, der står for udvælgelsen, og vi vil forsøge at sikre en mangfoldig repræsentation blandt deltagerne.

SÅDAN ANSØGER DU
Udfyld online ansøgningsskema her
Send os dit CV (pdf, maks 1 side) pr mail til: theplatform@theplatform.dk
Deadline torsdag d. 12. august 2021 kl. 23.59.
Du kan forvente svar på din ansøgning senest fredag d. 20. august 2021.

Har du spørgsmål, så kontakt os på charlotte@theplatform.dk eller anne@theplatform.dk

Projektet er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt af midler fra Performing Arts Platforms driftsbevilling fra Aarhus Kommune. Programmet er udviklet i samarbejde med Aarhus Festuge, Bora Bora – Dans og Visuelt Teater, Gastro & Vino, Teater Svalegangen, Art of Listening m.fl.