Mentorprogram 2019-2020

Mentorprogram 2019-2020

Med støtte fra Den Jyske Kunstfond er Performing Arts Platform stolte af at kunne præsentere et nyt mentorprogram, som løber i ca. et år fra sommeren 2019 til sommeren 2020

Mentorprogrammet består af et antal klynger bestående af henholdsvis 2 iværksættere inden for de kreative erhverv samt 2 selvproducerende scenekunstnere i begyndelsen af deres karriere fra Aarhus eller omegn. Den enkelte klynge har tilknyttet en mentor, som er enten en erfaren person fra scenekunstverdenen eller fra et kreativt erhverv.

I vores pilotprojekt 2019 – 2020 etablerer vi 2 klynger med hver 4 mentees. Den ene af de to mentorer er kultur- og kommunikationskonsulent, producent og cand.mag Hannah Oxenvad Svarrer – og den anden er den iværksættende historiefortæller og galleriejer Mads Fredberg.

Mentors rolle er at facilitere og understøtte en læring på tværs mellem kunstnere og iværksættere på en sådan måde, at der skabes et slags kollektiv, hvor de unge via gensidig sparring (også med mentor) sikres en udvikling af egen praksis og dybere relationer. Der skal genereres samtaler om udvikling og mulige fremtidige samarbejder – enten imellem de enkelte – eller at nogen bringer ideer og netværk ind i klyngen, som så bliver fælles viden og kan anvendes af de andre til inspiration og videre udvikling.

Samarbejdet mellem de unge kunstnere og iværksættere vil også være med til at kunne inspirere kunstnerne til nye veje og muligheder, som indebærer mere økonomisk holdbar aktivitet. For de unge iværksættere vil samarbejdet kunne bidrage til en højere grad af unikke ideer, som vil styrke iværksætterens position på markedet.

Mentorprogrammet vil have et samlet opstarts- og afslutningsmøde for alle deltagerne, og umiddelbart efter afslutningsmødet i maj 2020 vil vi lave en videndeling med præsentation af resultatet ved et offentligt arrangement for scenekunstmiljøet i Aarhus samt andre interesserede. Mellem de to møder aftaler de to klynger af mentorer og mentees hver for sig 4 sessions.

Som vores facilitator og sparringspartner i programmet har vi valgt Peter Gran Boesen, cand.mag. i oplevelsesøkonomi samt partner og konsulent i Urban Goods. Peter vil facilitere de fælles møder og i øvrigt væres øjet udefra for at sikrer den gode proces.
Læs mere om Peter her.

Baggrund og tidligere erfaring

I Performing Arts Platform har vi erfaringer med facilitering og har på forskellig vis deltaget i projekter: Charlotte Mors har været med til at udvikle ART HACK og Jens Christian Jensen har været skabende partner på det omtalte Nordic Circle of Artistic Management, da han var ansat i Projektcentret i Dansehallerne 2011-2018. Det er disse erfaringer, vi tager med ind i mentorprogrammet.

Open call for mentees

Til mentorprogrammet søger vi i alt 4 kreative iværksættere samt 4 selvproducerende scenekunstnere, som alle skal have en tilknytning til Aarhus eller Region Midt og være i begyndelsen af deres karriere. For alle gæller det, at man skal have en professionel uddannelse eller være autodidakt og fungere på et professionelt niveau.

Sammen med mentorerne udvælger vi de enkelte mentees med baggrund i indsendte CV’er (af max en side i pdf-format) samt en motivation (på max en side i pdf-format) med beskrivelse af den enkelte og med besvarelse af følgende spørgsmål: Hvorfor ønsker du som mentee at deltage i programmet, hvilke områder vil du gerne udvikle, og hvad ser du som udfordringer i dit virke som enten kunstner eller iværksætter? Hvad mener du, at du vil kunne få ud af forløbet, og hvad vil du kunne bidrage med til de øvrige deltagende kunstnere og iværksættere i klyngen?

Du skal kunne deltage i såvel opstarts- som afslutningsmødet (inkl. præsentation) og i 4 sessions mellem møderne. Vi udbetaler et honorar til hver mentee på i alt 3.600 kr. for de 2 møder og 4 sessions. Opstartsmødet er torsdag den 19. september 2019 kl. 10.00 – 14.00 hos Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G. Afslutningsmødet forventes at være torsdag den 14. maj 2020 kl. 10.00 – 14.00 med efterfølgende præsentation for offentligheden samt fejring.

Der er frist for indsendelse af ansøgning som mentee mandag den 26. august 2019 kl. 23.59. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jens Christian Jensen på jcj@theplatform.dk eller telefon 30 53 10 35. 

Klik på linket her for at ansøge – og sørg for at have CV og motivation i pdf-format klar inden.

Mentorprogrammet er støttet af Den Jyske Kunstfond samt af midler fra vores driftsbevilling fra Aarhus Kommune.