Feltarbejde 2022

FELTARBEJDE

UDVIKLINGSRESIDENCY I AARHUS FOR NYUDDANNEDE SCENEKUNSTNERE, EFTERÅR 2022

Performing Arts Platform afholder to scenekunstneriske feltarbejder i Aarhus i september og oktober 2022. De to forløb, á 2 uger hver, har til formål at give professionelle, nyuddannede scenekunstnere med base i Danmark mulighed for at udforske det frie scenekunstfelt – og afsøge potentialer for fremtidige samarbejder og evt. produktion i Aarhus. FELTARBEJDE er en unik mulighed for at gå i felten med kunstneriske undersøgelser – med honorar, bolig, mentor, facilitering, studio-tid og netværk.

Der er nu lukket for ansøgninger
Download open call som pdf her.
Gå til ansøgningsskema her.

Feltarbejde indeholder:

2 ugers udviklingsresidency i Aarhus inkl.:
● Facilitering og programdesign i samarbejde med projektleder
● En lokal mentor som sparringspartner
● Adgang til et prøvestudio
● Overnatning i airbnb eller tilsvarende
● Dækning af rejseudgifter til/fra Aarhus
● Et honorar på 14.000 kr. per person (2 personer)

Der udbydes to forløb i efteråret:
5.-18. september 2022
12.-25. oktober 2022

Programmet

Forløbet kan bruges til at starte en ny kreativ proces eller til at udvikle eksisterende arbejde. Et FELTARBEJDE skal basere sig på et klart defineret kunstnerisk undersøgelsesfelt, som kunstneren har brug for at udvikle ude i felten, f.eks. gennem interviews med borgere, workshops med særlige målgrupper, test-runs på udvalgte lokationer, udveksling med fagfolk fra andre brancher …
Til feltarbejdet kan medbringes yderligere en samarbejdspartner. Gruppen får tilknyttet en lokal mentor, og får adgang til et prøvestudio, hvor de indsamlede erfaringer og input kan få lov at bundfælde og materialisere sig i et scenekunstnerisk udtryk.
Forløbet afsluttes med en uformel visning/videndeling, i et format der passer til det enkelte projekt; det kunne være en reading på en café, en performance installation i byrummet, en iscenesat lydvandring i en skov, en site-specific walk & talk, en arbejdsdemo i studio…
Designet af forløbet udvikles i samarbejde med Performing Arts Platform, som også vil facilitere dialogen med de sparringspartnere og/eller organisationer, som er relevante processen. Der er lagt op til FELTARBEJDE i et levende miljø, hvor der er kort fra tanke til handling og tradition for samarbejde på tværs.

Forløbene er målrettet nyuddannede skabende scenekunstnere (uddannet indenfor de seneste 2 år) indenfor alle genrer; dramatikere, instruktører, dansere, koreografer, skuespillere, scenografer, lysdesignere. Forløb gives til nye, professionelle scenekunstnere, der er nysgerrige på det frie felt, har lyst til at kombinere arbejde i prøvesalen med arbejde i felten, og som har en genuin interesse i at udforske de muligheder Aarhus har at byde på f.eks. i forhold til netværk, ressourcer eller faciliteter.

For spørgsmål kontakt projektleder Inge Agnete Tarpgaard på e-mail: projekt@theplatform.dk, tlf: 28 43 33 80.

Om Performing Arts Platform

Performing Arts Platform er en netværks- og udviklingsplatform for scenekunst. Vi er ikke et teater- eller produktionshus, men en platform der arbejder tæt sammen med store dele af kulturmiljøet i Aarhus og regionen. Udover vores daglige arbejde med sparring, rådgivning og kulturpolitisk arbejde, arrangerer vi netværksmøder, talks og seminarer, vi er aktive samarbejdspartnere på en lang række projekter (bl.a. det regionale kultur- og erhvervsnetværk Art Hack), og var fra 2017-2020 vært for CONNECTIONS – et internationalt residency-program for dansere og koreografer.
Fælles for alle vores aktiviteter er ønsket om at skabe sammenhængskraft i hele scenekunstmiljøet og koble scenekunsten med andre sektorer, brede scenekunsten ud, dyrke relationerne. Der sker noget med scenekunsten, når man åbner op, interagerer og dyrker dialogen og nysgerrigheden. Det er et mind-set, som vi tror på, er både sundt og nødvendigt at have med sig ind i fremtiden, når man er nyuddannet scenekunstner og skal navigere i dette felt.
________________________________________
FELTARBEJDE er støttet af Legacy midler fra Fonden 2017 samt af Aarhus Kommune via Performing Arts Platforms driftsbevilling.

Foto: Maksim Goncharenok from Pexels