ART HACK

ART HACK er et netværk, en hub, et fællesskab i Region Midtjylland med en fælles mission. En mission, hvor tværfagligt samarbejde, nyskabelse og vidensdeling er omdrejningspunktet.

ART HACK arbejder for at synliggøre kulturens værdi og styrke mulighederne for samarbejde mellem kunstsektoren og andre brancher. 

ART HACK opstod i slipstrømmen på Kulturhovedstadsåret 2017 ud fra et ønske om at sikre, at det sunde fokus på kunst som værdiskaber i samfundet blev fastholdt og videreudviklet. Nøgleaktørerne i netværket udgøres af centre og samlende organer, som i deres arbejde bl.a. fokuserer på at skabe møder mellem kunstnere, kulturelle erhverv og andre sektorer i regionen: Maltfabrikken (Ebeltoft), Slagteriet (Holstebro), Galleri GRISK (Aarhus) Aarhus Billedkunstcenter, Performing Arts Platform (Aarhus) og Aarhus Litteraturcenter og Godsbanen.

Læs meget mere om ART HACK og aktuelle aktiviteter her.

BAGGRUND

ART HACK er båret af ønsket om:

  • at sikre, uddybe og konkretisere den interesse for tværfaglige samarbejdsrelationer, som for alvor fik et løft i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.
  • skabe nye løsninger eller generere idéer til best pratice, hvor vidt forskellige brancher og kompetencer mødes og skaber noget, der er større eller anderledes end det, de enkelte parter ville kunne udvikle alene.
  • at skabe holdbare og udviklende relationer mellem mennesker med forskellige perspektiver og kompetencer.

Til første sæson inviterede nøgleaktørerne en række personer fra forskellige sektorer – og med forskellige kompetencer – til at indgå i ART HACK. Blandt de aktive medlemmer i ART HACK’s første sæson finder man kompetencer fra blandt andre: en advokat, en koreograf, en iscenesætter, en bankdirektør, en hverdagsaktivist, en kunstformidler, en forretningsudvikler, en billedkunstner, en arkitekt m.fl.…

I første omgang har ART HACK resulteret i en række netværksmøder og fællesmøder, hvor de deltagende ART HACK-nøgleaktører mødes i øjenhøjde, udvikler relationer og – på baggrund af de opståede relationer og det lidt dybere kendskab til hinanden – bidrager med løsninger på hinandens konkrete udfordringer.

ART HACK nøgleaktør, Mads Fredberg fra Galleri GRISK, Aarhus, sætter i et interview følgende ord på ART HACK:
”Det er jo ikke noget nyt at ønske at skabe mere samarbejde mellem kultur og erhverv. Det nye i ART HACK er, at vi flytter perspektivet fra store politiske verdensmål i første omgang. Vi tager udgangspunkt i de nære relationer mellem ildsjæle og spørger hinanden: ”Hvad brænder på mit skrivebord i dag, og hvad kan du hjælpe mig?” Vi ønsker at skabe varige relationer – ikke flygtige samarbejdsprojekter – og det kræver tillid og kendskab til hinanden på det personlige plan.”

Forhåbentlig, vil de forskellige perspektiver og – ikke mindst – engagementet i hinanden åbne op for nye handlemuligheder og spændende løsninger, der efterfølgende videreudvikles i samarbejde med hele ART HACK-netværket.

ART HACK viste sig i sin første sæson at være et succesfuldt tiltag, som nu ligger til grund for en fortsættelse og videreudvikling af ART HACK, der bl.a. vil indebære gennemførelse af projekter med fokus på produkt- og forretningsudvikling, vidensudvikling og entreprenørskab. Projekterne udvikles i et tværgående samarbejde, men er forankret hos de respektive ART HACK-nøgleaktører fordelt over hele regionen. ART HACK netværket sikrer, at projekterne bliver bundet overordnet strategisk sammen i samarbejdet mellem de forskellige centre og hubs – således at oparbejdet viden kommer ud til alle.

Projekter og målsætninger for den kommende sæson med ART HACK – er bl.a.:

  • ART HACK vil sikre gode muligheder for, at personer med forskellige kompetencer kan mødes og være udviklingspartnere, når produkter, byer og områder skal udvikles.
  • ART HACK vil generere konkret data, der viser gevinsten og hvorfor crossover-samarbejder mellem kunst/kultur og andre erhverv er særligt effektivt i forhold til at optimere samfundet og skabe innovative løsninger.
  • ART HACK vil arbejde målrettet med kommunikation om fordelene ved de samarbejder og projekter, som opstår og er i fokus i ART HACK, samt hvorfor og hvordan samfundet drager fordel af en styrket kunst- og kulturbranche.
  • ART HACK samarbejder med Region Midtjylland om en aktiv tilstedeværelse på Kulturmødet på Mors, hvor vi vil dele vores viden.

Til den kommende sæson ser ART HACK frem til at byde endnu flere medlemmer velkommen i netværket.Er du kunstner, leder eller direktør i en privat virksomhed, i en kulturinstitution eller forening har du mulighed for at søge om at blive del af ART HACK-netværket. Medlemskabet af netværket er gratis – men kræver noget af din tid, dit engagement og en lyst til at bidrage aktivt til netværket.

For yderligere information kontakt Charlotte Mors på charlotte(at)theplatform.dk.