Art Walk Aarhus 2019

Art Walk Aarhus 2019 – scenekunstnerdage

Den 4. – 6. september 2019 – under Aarhus Festuge – inviterer vi 12 skabende scenekunstnere fra hele landet (primært Aarhus og København) på et arbejds- og udvekslingsinternat i Aarhus. De deltagende kunstnere deltager i faglig udveksling af viden og kompetencer gennem workshops/seminarer, kuraterede gåture og samtaler, ligesom de indtager måltider og ser forestillinger sammen.

Med afsæt i idéen om, at det gode samarbejde og modig kunstnerisk udvikling bygger på det dybe kendskab, og den tillid, som opstår i relationen mellem mennesker, er det formålet med Art Walk Aarhus at skabe en nytænkt ramme om netop mødet mellem mennesker med den nødvendige tid til at bygge relationer og dybere kendskab til hinanden, udveksle indsigter, diskutere kunstnerisk praksis og dele idéer, samt skabe mulighed for fælles udvikling og styrkelse af kompetencer.

Det er vores mål, at det kan blive en tilbagevendende årlig begivenhed i Aarhus – med det udviklende møde mellem kunstnere som vigtigste udgangspunkt. Dagene i september 2019 ser vi som et pilot-projekt samt mulighed for at kunne teste og udvikle former for møder og interaktioner.

Baggrund

Performing Arts Platform oplever et behov for, at scenekunstnere på tværs af landet mødes og lærer hinanden at kende – at der skabes rum for, at der kan opstå kunstneriske samarbejder kunstnerne imellem. Vi tror på, at der via alliancer og samarbejder mellem kunstnere skabes flere mulige kontaktflader.

Art Walk Aarhus lægges under Aarhus Festuge for på den måde at kunne tiltrække scenekunstnere fra hele landet men også for kunne være fælles om en kompetenceudvikling med udgangspunkt i det momemtum, Festugen fremstår som – både lokalt og nationalt.

Program

Programmet er foreløbigt og udvikles løbende – siden her opdateres.

Vi starter onsdag den 4. september kl. 11.00 med velkomst på Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G. Derefter er der fælles frokost og introduktion til Aarhus Festuge ved festivalledelsen. Efter frokosten er der kurateret gåtur i Aarhus. Efter pause på egen hånd (indkvartering mv), inviterer Bora-Bora til premiere på Jon R. Skulbergs nye forestilling For Ever Four Season.

Torsdag den 5. september starter vi med morgenmad i den traditionelle morgenbriefing-stil hos Performing Arts Platform. Derefter er der gåtur til Sydhavnsområdet, hvor vi bliver introduceret til arbejdet i området af forskellige kunstnere. Sidst på eftermiddagen er vi værter for samtaler kunstner til kunstner. Om aftenen vil vi bl.a. give mulighed for at se en forestilling – eller noget andet interessant.

Fredag den 6. september er vi igen værter for morgenmad på Performing Arts Platform, hvorefter der vil være facilitering omkring det selvproducerende kunstnerskab ved Peter Gran Boesen, cand.mag. i oplevelsesøkonomi samt partner og konsulent i Urban Goods. Efter frokost tager vi afsked med hinanden.

Vi udbetaler et honorar til alle de deltagende kunstnere – 1.800 kr. pr. dag – i alt 2 1/2 dag = 4.500 kr. pr. person. Derudover udbetaler vi en kompensation til de tilrejsende kunstnere på i alt 1.400 kr. (2 overnatninger à 500 kr samt 400 kr. til transport).

Såfremt man ønsker at komme til Aarhus før onsdag eller blive til efter fredag, sker det for egen regning. Man kan orientere sig i Festugens program her. Vi kan bl.a. nævne performance-gruppen SIGNA’s 12-timers interaktive oplevelse “Det Åbne Hjerte” (læs om den her). Der vil f.eks. være mulighed for at opleve den fredag aften kl. 19.

Open call for selvproducerende scenekunstnere

Vi inviterer 6 lokale (Aarhus/Region Midt) og 6 scenekunstnere fra andre landsdele til at deltage i Art Walk Aarhus. Fælles for alle er, at man skal fungere som professionel selvproducerende skabende scenekunstner (det kan f.eks. være koreograf eller instruktør). For at søge, skal du indsende CV (af max en side i pdf-format) samt en motivation (på max en side i pdf-format) med beskrivelse af dig selv og med besvarelse af følgende spørgsmål: Hvorfor ønsker du at deltage i dagene i Aarhus – og hvad synes du kunne være spændende i et (kunstnerisk) samarbejde på tværs af landet? Hvad mener du, at du vil kunne få ud af dagene og hvad vil du kunne bidrage med til de øvrige deltagende scenekunstnere?

Der er frist for indsendelse af ansøgning onsdag den 7. august 2019 kl. 23.59. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jens Christian Jensen på jcj@theplatform.dk eller telefon 30 53 10 35. Det er Charlotte Mors og Jens Christian Jensen, der står for udvælgelsen – og vil sikre en så bred repræsentation blandt deltagerne, som giver en inspirerende og velfungerende gruppe.

Klik på linket her for at ansøge – og sørg for at have CV og motivation i pdf-format klar inden.

Art Walk Aarhus 2019 er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt af midler fra vores driftsbevilling fra Aarhus Kommune.