TækkerAIR BERLIN

TækkerAIR Berlin ophører.

De kunstfaglige centre i Aarhus – Billedkunstcentret, Litteraturcentret og Performing Arts Platform – har på et møde med Jørn Tækker fået bekræftet, at Tækker Group slutter sit engagement i residencyprogrammet TækkerAIR Berlin, som har været en generøs mulighed for aarhusianske kunstnere siden 2014.

Et afgørende element i denne beslutning er en række beskyldninger omkring Jørn Tækkers motiver for at engagere sig i, og støtte, det aarhusianske kulturliv, som fremsættes i artiklen “Kunstmæcenen der plyndrede Berlin” af forfatterkollektivet Ovids Daughters, udgivet på idoart.dk. I mere end halvdelen af artiklen fremsættes en række udokumenterede påstande om Tækkers aarhusianske aktiviteter, motiver og skjulte dagsordener, ligesom det aarhusianske kunstliv i vid udstrækning anklages og mistænkeliggøres for at samarbejde med og modtage støtte fra Tækker Group/Jørn Tækker.

Vi, de kunstfaglige centre i Aarhus, som har haft et godt samarbejde med Jørn Tækker om residencyprogrammet TækkerAIR Berlin siden 2014 – har taget kontakt til skribenterne Ovids Daughters og til redaktørerne på idoart.dk for at invitere til dialog om artiklens indhold på et møde. Vi har også bedt om at få indsigt i den dokumentation, man har lagt til grund for artiklens påstande. Dette dog uden held. Man har ikke villet (eller kunnet?) fremlægge dokumentation, redaktørerne på idoart.dk fralægger sig ansvaret for debatten og for indholdet i artiklen – og skribenterne har afvist at deltage i et møde med os.

Anklagerne mod det aarhusianske kunstliv – og påstandene om Jørn Tækkers engagementer og motiver – er fyldt med urigtigheder, mangelfuld research og fejlagtige insinuationer. Ingen af de nævnte kunstnere eller institutioner har, så vidt vi ved, været kontaktet af skribenterne, hvilket kunne have forhindret mange af fejlene. Da dele af artiklen blev gengivet i Weekendavisen, indeholdt den kun de dele af den oprindelige artikel, som kunne underbygges af udsagn fra navngivne kilder, hvilket tog luften ud af de mest prekære påstande. I avisen var der således heller intet om det aarhusianske kunstlivs rolle i sagen.

Den debat, som artiklen i udgangspunktet siger, at den ønsker at fremme, berører en række vigtige emner om forholdet mellem kapital og kunst, som kunne være gode og væsentlige at diskutere, men artiklens useriøse konspiratoriske måde og format umuliggør en saglig debat. Vi deltager gerne i diskussionen om, hvor private støttekroner til kunsten kommer fra, hvordan aktører på kunstscenen samarbejder ansvarligt og politisk engageret, og om kunstens rolle i byudvikling.

Men vi må protestere mod, at kunstmiljøet i Aarhus stilles for skud og til ansvar for Berlins boligmarked. I den form, artiklen på idoart.dk har, bliver de vigtige emner begravet i konspiratoriske udsagn. Det kan bidrage til at kunstmiljøet bliver den store taber i et spil, som det har meget lille indflydelse på.

Vi er ærgerlige over, at artiklen og de udokumenterede påstande – samt den efterfølgende afvisning af afdækkende og forståelsesskabende dialog – nu medfører, at kunstnerne har mistet en god mulighed for internationale netværk og arbejdsophold i Berlin.

Aarhus Billedkunstcenter  –  Aarhus Litteraturcenter  –  Performing Arts Platform
23. januar 2019