Scenekunstnerisk produktion er i langt de fleste tilfælde en kollaborativ proces og er derfor dybt afhængig af, at samarbejder fungerer på tværs af faggrupper, specialer og håndværk. I sådanne forløb forekommer derfor ofte en stor diversitet i forhold til evner, værdier og menneske- og arbejdssyn, som skal balanceres. Hvis dette ikke lykkes opstår der ofte konflikter, og produktionen kan i værste fald gå i hårdknude. Men hvordan kan man undgå disse konflikter? Det findes der ikke noget entydigt svar på – dog kan langt de fleste konflikter spores tilbage til forventningsafstemningen.

Læs hele vejledningen ved at downloade den som pdf.

Vejledningen og illustrationer er lavet af Mads Aastrup i forbindelse med sin uddannelse på Dramaturgi.