Kaffemøde – 1-1,5 time

Du pitcher din idé/problem. Vi tager en uformel samtale om overordnede muligheder, potentielle partnere, tidsplan, strategi om fundraising, realiserbarhed, kunstnerisk idé, kerneværdier m.m.

Vi afklarer om der er behov for et næste skridt.

Gennemgang og udvikling af projektbeskrivelse

Du fremsender senest 1 uge forinden 1. møde projektbeskrivelse og bud på/overvejelser om budgettet.

Platformen gennemlæser og forbereder afklarende spørgsmål/ideer til fundraising, samarbejdspartnere m.v.

Vi mødes til 1. sparringsmøde 1-1,5 time. Vi afklarer næste skridt, f.eks. deltagelse i ansøgningsworkshop, yderligere sparringsmøde, indsendelse af ansøgning, kontakt af partnere.

Afslutningsvis fremsendes til Platformen evt. ansøgning/budget til orientering.

Gennemgang og udvikling af projektidé – mentor

Der planlægges et individuelt forløb på op til et år, der tager udgangspunkt i en række sparrings-/coachingmøder. Initiativet ligger hos dig. Du sikrer mentor en løbende opdatering om udviklingen. Mentor forbereder sig på baggrund af orienteringen til næste møde. En normal mødesession varer 1-1,5 time minimum én gang i kvartalet.

Afslutningsvis evalueres forløbet og evt. erfaringer deles med andre.