Platformens historie

 

Grundlæggerne af Performing Arts Platform:
Charlotte Mors (Danseværket) og Kasper Egelund (Aarhus Scenekunstcenter)

Baggrund for Performing Arts Platform – historien

Performing Arts Platform er en organisering, der bygger på en betydelig oparbejdet viden og mere end 20 års konkrete erfaringer fra hhv. Danseværkets og Aarhus Scenekunstcenters tidligere virke.

Danseværket var en aarhusiansk baseret organisation for dans, der opstod 1980’erne som en forening (Foreningen Ny Dans) for byens danseaktører. I 15 år arbejdede Danseværket såvel stimulerende og faciliterende som strategisk og politisk for dansemiljøet i Aarhus og  var som sådan en væsentlig samarbejdspartner for dansekunstnere og dansens øvrige aktører i Aarhus.

Målet var at styrke og fremme den professionelle dansekunst, stimulere og understøtte udviklingen af dans som kunstart – samt medvirke til udbredelse og forankring af dans som et synligt og tilgængeligt element i det samlede kulturelle billede i Aarhus. Konkret udmøntede dette sig i: Rådgivning og støtte såvel administrativt som strategisk – facilitering af lettilgængelige lokaler, træning, kunstnerisk research og laboratorier; fagrelevante møder, større konferencer og seminarer; danseplatforme og –festivaler; stimulering af netværk og udveksling – såvel nationalt som internationalt.

Gennem årene oparbejdede Danseværket en stor erfaring og viden om såvel de lokale som de internationale muligheder for aarhusianske danseaktører. Danseværket fungerede som kulturpolitisk høringspart i danserelaterede spørgsmål, og havde en god og frugtbar dialog med politikere og forvaltning, samt med byens øvrige kunst- og kulturmiljø.

Aarhus Scenekunstcenter blev oprettet i 2011 som svar på et ønske fra scenekunstmiljøet i forlængelse af Teatertænketankens rapport fra 2007. Som led i en sikring af det kunstfaglige på Godsbanen blev Aarhus Scenekunstcenter placeret på Godsbanen sammen med henholdsvis Aarhus Billedkunstcenter og Aarhus Litteraturcenter.

Placeringen på Godsbanen resulterede i et fokus på facilitering og udvikling af samarbejder, ikke bare inden for scenekunstmiljøet, men også tværkunstnerisk og tværfagligt. Foruden samarbejde var Scenekunstcenterets mission også bygget op omkring Sparring og Synlighed.

Scenekunstcenteret blev derfor en naturlig del af Godsbanens ønske om ‘udvikling af kulturelle kompetencer’ i forhold til scenekunstaktørerne. Med fokus på specielt de frie aktører blev der under overskriften Sparring udbudt kurser, støttet op omkring udvikling af administrative strukturer og skabt rum til udvikling af scenekunstprojekter.

I forhold til Synlighed blev der politisk arbejdet for at konsolidere scenekunsten og sat fokus på videndeling i miljøet. Desuden etableredes Teaterprisen og Publikumsprisen som led i den offentlige synliggørelse af Aarhus’ scenekunsts mangfoldighed.

På baggrund af Danseevalueringen ultimo 2014 der pegede på en fusion mellem Danseværket og Aarhus Scenekunstcenter som oplagt samt den efterfølgende indstilling om re-organisering af Godsbanen primo 2016 som fjernede ønsket om tilstedeværelse af det kunstfaglige på Godsbanen var det dermed oplagt at Danseværket og Scenekunstcenteret slog kræfterne sammen for fortsat at arbejde for at sikre de optimale rammer for den professionelle scenekunstproduktion i Aarhus. Ud af dette opstod Performing Arts Platform.