Dokumenter

Dokumenter

Her er den flerårige aftale med Aarhus Kommune for perioden 1. januar 2018 – 31. december 2021 samt de gældende vedtægter:

Flerårig aftale med Aarhus Kommune (2018-2021)

Vedtægterne for Performing Arts Platform

Årsregnskab, revisionsprotokollat samt årsrapport for 2018

Årsregnskab 2018, Performing Arts Platform

Revisionsprotokollat 2018, Performing Arts Platform

Årsrapport og ledelsesberetning med produktions- og udviklingsmål 2018, Performing Arts Platform

Årsregnskab og revisionsprotokollat for 2017 – første år for Performing Arts Platform

Årsregnskab 2017, Performing Arts Platform