Corona

Corona / COVID-19

Coronakrisen har affødt en række nye og store udfordringer for scenekunsten i Danmark, ikke mindst for mange aktører inden for det frie felt. Sammen med Udviklingsplatformen for Scenekunst og den nydannede task force arbejder vi tæt sammen for at give de uafhængige scenekunstnere det bedst mulige udgangspunkt for at klare krisens udfordringer.

På denne side vil vi komme med aktuelle oplysninger og give links til nyttige sider. 


Q&A om kontrakter

Performing Arts Platform har i samarbejde med Udviklingsplatformen for Scenekunst og Task Force samlet en række svar på spørgsmål fra uafhængige scenekunstnere vedrørende kontrakter i forbindelse med Covid-19. Svarene blev udarbejdet i april 2020 af advokatfuldmægtig Anne Sofie Alvad fra DLA Piper. Vær opmærksom på, at der i kølvandet på Covid-19 kan være en ny retspraksis på vej, der kan ændre forudsætningerne for svarene.
Klik her for at hente dokumentet: CORONA Q&A – 07.04.2020
– Se side 1-5 vedr. Annullering/ændring af eksisterende kontrakter.
– Se side 6-8 vedr. fremtidige kontrakter (side 6-8).


Find vej i hjælpepakkerne

Sammen med Udviklingsplatformen for Scenekunst har vi lavet et Flowchart, som guider dig hurtigere frem til de hjælpepakker, du kan søge på baggrund af din organisationstype og omsætning. Se det her.

Noter til Flowchartet:

*1: Der er i øjeblikket lempeligere vilkår for at søge dagpenge.
Læs om dette her: https://bm.dk/arbejdsomraader/aktuelle-fokusomraader/covid-19/

*2: Der er gode råd og guides at finde på artisten.dk

*3: Kombinationsindsats dækker  A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed

*4: Har du modtaget projektstøtte fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, tæller det ikke med som offentligt tilskud til ordinær drift. Hvis du derimod har modtaget tilskud til drift fra Projektstøtteudvalget skal du kontakte Kulturministeriets Coronahotline tlf: +45 33 74 50 00 og få afklaret din situation.


Kronologisk oversigt over hjælpepakker

Kulturministeriet har på deres hjemmeside en kronologisk gennemgang af hjælpepakkerne med fokus på, hvordan de vil kunne hjælpe kulturlivet. 
Her er link til oversigten.


Online-side samlet hos Udviklingsplatformen for Scenekunst

I forbindelse med lockdown af landet er et stort antal scenekunstaktiviteter blevet aflyst. Det gælder turné, stationære forestillinger, residencies, workshops, undervisning mm. Den aktuelle situation giver anledning til mange spørgsmål: Hvordan forholder man sig som scenekunstproducent til annullerede kontrakter, hjælpepakker og Corona-klausuler? Sammen med Udviklingsplatformen for Scenekunst forsøger vi, i samarbejde med en jurist og en revisor, at give kvalificerede svar.
Her er link til siden.


Dansk Artistforbund har samlet en masse spørgsmål og svar omring coronavirus samt aflysninger og kompensationer. De har også lavet videoguide til hjælpepakkerne, hvor deres jurist Christina Klein forklarer regler i 5 videoer.  Klik her og læs mere hos dem.


Mulighed for at få statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere

Kulturministeriet giver danske kulturinstitutioner mulighed for at få deres statslige driftstilskudsmidler udbetalt tidligere end planlagt. Udbetalingerne skal styrke likviditeten hos de kulturinstitutioner, der lige nu er ekstraordinært økonomisk udfordrede pga. corona-krisen. Det er sket efter forhandlinger mellem regeringen og de fleste øvrige partier den 7. april 2020.
Læs pressemeddelelsen fra Kulturministeriet her.


Hjælp på vej til kulturinstitutionerne – lønkompensation

Nu bliver kulturinstitutioner (selvejende institutioner, foreninger, fonde mv.) med over 50% i offentligt tilskud også omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Det er sket efter forhandlinger mellem regering og de fleste øvrige partier den 7. april 2020.
Læs pressemeddelelse fra Kulturministeriet her.


Ny midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster.

Der blev den 6. april 2020 indgået aftale om midlertidig kunststøtteordning rettet mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtig overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr. om måneden (100.000 kr. om året).
Her er link til pressemeddelelse og aftale mellem parterne.


Kulturministeriet opretter corona-hotline

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål. 

Hotlinen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, og telefonen er åben alle hverdage kl. 9-16. Medarbejderne besvarer spørgsmål om de ordninger, der er etableret under Kulturministeriet og vejleder om, hvordan man gør brug af dem, samt henviser til Erhvervsministeriets hotline, når det er relevant.

Telefonnummeret er 33 74 50 00 og telefonen er åben fra mandag den 6. april 2020.
Her er link til pressemeddelelsen.


Gratis hotline hos PwC

Revisions-, rådgivnings- og skattehuset PwC en gratis hotline omkring regeringens hjælpepakker. Der er åbent alle hverdage fra 9.00 til 17.00, og de sidder klar til at svare på spørgsmål. Her er link til siden.


Information om fonde ift. COVID-19

Har du modtaget støtte til dit projekt, men er i tvivl om, hvordan du skal forholde dig? Udviklingsplatformen for Scenekunst har lavet en oversigt over de forskellige større fonde, og hvordan de forholder sig under coronakrisen.
Find oversigt over fonde og COVID-19 her.


Etablering af task force

Arbejdet omkring dette startede med at der blev etableret en task force, hvor vi har samlet store del af branchen. Task forcen blev initieret af den nystartede forening Scenekunstproducenter i Danmark (link til deres facebookgruppe her), og kredsen er blevet udvidet løbende, så den nu består af Performing Arts Platform, Udviklingsplatformen for Scenekunst, De Frie Koreografer, Uafhængige Scenekunstnere, Projektcentret i Dansehallerne samt Brancherådet for Scenedans.
Se task forcens enkelte medlemmer nederst på denne side.

Som opstart igangsatte vi en undersøgelse af de økonomiske konsekvenser af coronavirus for scenekunstaktørerne inden for det frie felt. Det udgjorde grundlaget for et oplæg fra task forcen til kulturministeren og kulturordførerne den 27. marts 2020.

Læs oplægget fra taskforcen her.

Læs resultatet af undersøgelsen, der refereres til her.

Vi har i task forcen arbejdet videre med at forholde os til hjælpepakkerne og hvordan de kan gavne på scenekunstområdet men også påpeget på huller og steder, hvor scenekunstaktører ikke kan få hjælp. Vi har været i løbende dialog med Dansk Teater, Turnénetværket, Slots- og Kulturstyrelsen, Danmarks Teaterforeninger samt brancheorganisationer som f.eks. Dansk Artistforbund og Dansk Skuespillerforbund. 

Følg med her på siden samt på Udviklingsplatformens coronaside også.


Scenekunstens aktører og hjælpepakkerne

Charlotte Mors har minutiøst gennemgået de forskellige hjælpepakker, som regeringen har stillet til rådighed: Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere samt kompensation til små selvstændige med og uden CVR-nummer.

Hjælpepakkerne bliver løbende opdateret, hvilket vores dokument om pakkerne også vil blive. Dokumentet indeholder ikke gennemgang af den nye kunststøtteordning (for kunstnere med A- og B-indkomst på ned til 8.333 kr. pr måned).
Her er link til det opdaterede dokument (opdateret 28. marts 2020).

Her er link til Virksomhedsguiden, der beskriver de enkelte hjælpepakker. 


Udmelding om tilskud mv fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst – samt de ordninger på scenekunstområdet, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen

Statens Kunstfond/Slots- og Kulturstyrelsen har meldt ud omkring de bevillinger, der på nuværende tidspunkt er givet. De skriver på deres hjemmeside, at de kunstnere, der har fået støtte til aktiviteter, der ikke kan gennemføres på grund af COVID-19, beholder deres tilskud – men også at hvis man har behov for at udsætte eller ændre projektet som følge af COVID-19, så skal de kontaktes i Slots- og Kulturstyrelsen – og man skal ringe eller skrive til den sagsbehandler, der har underskrevet tilsagnsbrevet.

Læs mere her: https://www.kunst.dk/kontakt/info

Her er link til Statens Kunstfonds pressemeddelelse: https://www.kunst.dk/2020-1/hjaelp-til-kunstnere-og-projekter-stoettet-af-statens-kunstfond

Her er link til den aftale, der er indgået mellem partierne omkring midlertidig ændret tilskudsbetaling fra Statens Kunstfond https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-19_DOX/Aftaleteksten_Statens_Kunstfond.pdf

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer Garantiordningen og Turnénetværket på vegne af Statens Kunstfond – og der er i skrivende stund (22. april 2020) i proces med at udarbejde retningslinjer og forventer en udmelding snarest.

I forhold til formidlingsordningen, som også administreres af Slots- og Kulturstyrelsen, så er der ligeledes en udmelding under udarbejdelse – men den kender de på nuværende tidspunkt (22. april 2020) ikke en tidshorisont for.

Styrelsen opfordrer alle til at abonnere på nyhedsbreve på siderne kum.dk og/eller kunst.dk for at kunne følge med i, hvornår der meldes noget ud.

Scenekunstorganisationerne i task forcen

Performing Arts Platform ved daglig leder Charlotte Mors, charlotte@theplatform.dk og administrator Jens Christian Jensen, jcj@theplatform.dk.

Udviklingsplatformen for Scenekunst ved souschef og producent Aline Storm, aline@udviklingsplatformen.dk

De Frie Koreografer, repræsenteret ved kunstnerisk leder for Gazart Tali Rázga, de.frie.koreografer@gmail.com.

Uafhængige Scenekunstnere, repræsenteret ved skuespiller og konsulent Henriette Rosenbeck, info@scenekunstnere.dk.

Projektcentret i Dansehallerne, Projektleder Anne Mai Slot Vilmann, asv@dansehallerne.dk og administrator Patrick Ian Renton, pir@dansehallerne.dk.

Brancherådet for scenedans, repræsenteret ved kunstnerisk leder for Don Gnu Jannik Elkær, don@dongnu.dk.

Scenekunstproducenter i Danmark:
– Lene Bang Henningsen, Lene Bang Org./medstifter af Scenekunstproducenter i Danmark direct@lenebang.org
– Karen Toftegaard, WILDTOPIA/medstifter af Scenekunstproducenter i Danmark, karen@wildtopia.dk.
– Sigrid Aakvik, Between Music/medstifter af Scenekunstproducenter i Danmark, sigrid@betweenmusic.dk.


Artikel om tilblivelse af task forcen

Det landsdækkende webbasserede nyhedsmedie ISCENE har interviewet Performing Arts Platforms Charlotte Mors, Egil Bjørnsen fra Udviklingsplatformen for Scenekunst samt Lene Bang, der har været med til at danne organisationen Scenekunstproducenter i Danmark, omkring tilblivelsen af task forcen.
Læs artiklen her.