Valg af bestyrelsesmedlem forår 2019

Valg af nyt medlem til bestyrelsen – valgt af miljøet i Aarhus

Brugerne af Performing Arts Platform udpeger hvert andet år et medlem til bestyrelsen, hvilket sker første gang i 2019. Afstemningen sluttede torsdag den 13. juni 2019. Resultatet bliver snarest offentliggjort.

Der er indstillet 3 personer til bestyrelsen, som miljøet i Aarhus skal stemme om. De 3 kandidater er følgende:

Ved at klikke på de enkelte navne, kan du læse deres beskrivelser og CV’er.

For at kunne stemme på en af de 3 kandidater skal du være aktør, der arbejder professionelt inden for scenekunst, og som har aktiv tilknytning til Performing Arts Platform (i form af deltagelse i arrangementer mv.) – og som vil kunne matche betegnelsen “brugere”, der anvendes i vedtægterne. 

Vores definition på at være professionel er én eller flere af følgende:

 • Afsluttet uddannelse på Den Danske Scenekunstskole eller tilsvarende
 • Afsluttet uddannelse på Dramaturgi på Aarhus Universitet eller tilsvarende
 • Afsluttet akademisk uddannelse inden for andet relevant fag (f.eks. Moderne Kultur og Kulturformidling eller historie)
 • Rimeligt kunne godtgøre, at man inden for 3 år har arbejdet inden for scenekunst på et professionelt niveau.

Jfr. vedtægternes §2, stk. 1 er institutionens formål:

 • Institutionen skal virke samlende for alle former for scenekunst i Aarhus og initiere udvikling og samarbejde – lokalt, nationalt og internationalt – inden for scenekunsten.
 • Institutionen skal sikre, at denne kunstart bliver synlig og markant bl.a. via markedsføring og anden formidling.
 • Institutionen skal give råd og vejledning i forhold til f.eks. Ansøgninger, fundraising, videreuddannelse, afholdelse af arrangementer og etablering af netværk.

I vedtægternes §4, stk. 2 står følgende om bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens viden/kompetencer skal så vidt muligt dække:

 • viden om det producerende danske scenekunstlandskab (teater, dans, opera, musical, performance m.v.)
 • viden om det kulturpolitiske landskab
 • viden om det internationale scenekunstlandskab
 • viden om det kreative erhvervsliv
 • viden om økonomi, jura
 • viden om ledelse og organisationsstrukturer 

Arbejdet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Vedtægterne for Performing Arts Platform kan læses her.