Valg af bestyrelsesmedlem 2019-gammel

Procedure for valg af nyt bestyrelsesmedlem – valgt af miljøet i Aarhus

Brugerne af Performing Arts Platform udpeger hvert andet år et medlem til bestyrelsen, hvilket sker første gang i 2019.

I vedtægterne står følgende i §4, stk. 3b:

 • Brugerne af institutionen udpeger én brugerrepræsentant hvert andet år for en 2-årig periode. Institutionen indkalder offentligt til opstillingsmødet. Første valgperiode starter 1. januar 2019. Såfremt dette medlem udtræder før tid vil institutionen indkalde til nyt opstillingsmøde snarest herefter med henblik på valg for den resterende periode.

Da Performing Arts Platform ikke aktuelt har medlemmer/betalende brugere vil udpegningen ske på følgende måde:

Scenekunstaktører i det aarhusianske scenekunstmiljø indstiller personligt en kandidat, som man mener, bedst bidrager til bestyrelsens arbejde og funktion – med henvisning til beskrivelsen i vore vedtægter af organisationens formål samt de kompetencer, medlemmer af bestyrelsen skal dække.

Vi definerer aktørerne som alle, der arbejder professionelt inden for scenekunst, og som har aktiv tilknytning til Performing Arts Platform (i form af deltagelse i arrangementer mv.) – og som vil kunne matche betegnelsen “brugere”, der anvendes i vedtægterne.

Vores definition på at være professionel er en eller flere af følgende:

 • Afsluttet uddannelse på Den Danske Scenekunstskole eller tilsvarende
 • Afsluttet uddannelse på Dramaturgi på Aarhus Universitet eller tilsvarende
 • Afsluttet akademisk uddannelse inden for andet relevant fag (f.eks. Moderne Kultur og Kulturformidling eller historie)
 • Rimeligt kunne godtgøre, at man inden for 3 år har arbejdet inden for scenekunst på et professionelt niveau.

De kandidater, som aktørerne indstiller, skal have givet deres tilladelse til dette, og indstillingen skal vedhæftes et CV på kandidaten (max en side), sammen med max en halv sides motivation.

Bestyrelsen for Performing Arts Platform vælger 5 kandidater blandt de indstillede, som derefter sættes til offentlig afstemning (virtuelt opstillingsmøde) blandt de professionelle aktører/brugere, hvor alle har én personlig stemme. Dette annonceres ved opslag på hjemmeside, facebook, nyhedsbrev samt direkte kontakt til tidligere medlemmer/brugere samt til kandidater og dem, der har indstillet dem.

Vi forventer at det endelige valg af medlem til bestyrelsen kan offentliggøres juni 2019.

Jfr. vedtægternes §2, stk. 1 er institutionens formål:

 • Institutionen skal virke samlende for alle former for scenekunst i Aarhus og initiere udvikling og samarbejde – lokalt, nationalt og internationalt – inden for scenekunsten.
 • Institutionen skal sikre, at denne kunstart bliver synlig og markant bl.a. via markedsføring og anden formidling.
 • Institutionen skal give råd og vejledning i forhold til f.eks. Ansøgninger, fundraising, videreuddannelse, afholdelse af arrangementer og etablering af netværk.

I vedtægternes §4, stk. 2 står følgende om bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsens viden/kompetencer skal så vidt muligt dække:

 • viden om det producerende danske scenekunstlandskab (teater, dans, opera, musical, performance m.v.)
 • viden om det kulturpolitiske landskab
 • viden om det internationale scenekunstlandskab
 • viden om det kreative erhvervsliv
 • viden om økonomi, jura
 • viden om ledelse og organisationsstrukturer 

Arbejdet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.

Vedtægterne for Performing Arts Platform kan læses her.

Blanket til indstilling af kandidater til bestyrelsesposten på Performing Arts Platform

Der var deadline for indsendelse af blanket med indstilling mandag den 29. april 2019 kl. 24.00.