Bestyrelse og ansatte

Bestyrelse

Performing Arts Platform’s bestyrelse består af formand, næstformand samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Ved sammenlægningen af Aarhus Scenekunstcenter og Danseværket i 2017 fortsatte nogle af bestyrelsesmedlemmerne fra de eksisterende institutionerne. Alle bestyrelsesmedlemmer er udpegede ifølge vedtægterne.

Hanne Trap Friis
Formand
Hanne var bestyrelsesmedlem af Aarhus Scenekunstcenter og er på valg i 2020.

Instruktør, leder og producent i Teater FreezeProductions. Har iscenesat et væld af forestillinger i Danmark og har de seneste syv år samarbejdet med bl.a. Grønlands Nationalteater. Udover at skabe ny dramatik arbejder hun også med scenekunstneriske laboratorier. Modtager af Årets Scenekunstpris i Aarhus i 2013.

Maria Meyer
Næstformand
Maria er er udpeget af brugergruppen omkring Performing Arts Platform (scenekunstmiljøet i Aarhus), og er på valg i 2021.

Maria er cand.mag. i Moderne kultur og kulturformidling og har i en lang periode arbejdet som administrator, forretningsfører og fundraiser hos 1:1 Produktion. Hun har siden 2019 været ansat som forretningsfører hos Teaterhuset Filuren.


Mette Bjærge
Bestyrelsesmedlem
Mette var bestyrelsesmedlem i Aarhus Scenekunstcenter – og er på valg i 2020.

Mette er cand.mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet og har siden begyndelsen af januar 2019 været ansat som producent i Musikhuset Aarhus. Hun har tidligere været ansat som projektleder hos Randers Egnsteater og været projektkoordinator for såvel Scenekunstnetværket Region Midtjylland (SceNet) samt Randers Kommune.


Kamma Siegumfeldt
Bestyrelsesmedlem
Kamma var tidligere bestyrelsesmedlem i Danseværket – og er på valg i 2020.

Kamma er ansat som administrator hos Helsingør Teater/Passage Festival. Hun er tidligere danser og koreograf og har en BA i retorik samt nordisk cand.mag. i dansevidenskab. 
Hun har arbejdet med internationale og nordisk orienterede projekter bl.a. som projektleder og info- og kommunikationsmedarbejder i Dansehallerne i København og som koordinator hos Københavns Internationale Teater og Trans Europe Halles (netværk af uafhængige europæiske kulturhuse).


Anne Voigt Christiansen
Bestyrelsesmedlem
Anne er udpeget af Dansk Skuespillerforbund (i samråd med De Frie Koreografer, Danske Sceneinstruktører samt Uafhængige Scenekunstnere) – og er på valg i 2022.

Anne er uddannet skuespiller på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater og har arbejdet en lang årrække for forskellige teaterproduktioner på bl.a. Aarhus Teater, Aalborg Teater, Limfjordsteatret, Jomfru Ane Teatret, Team Teatret og Skægspire. Derudover underviser hun i skuespilteknik, kropssprog og kommunikation samt arbejder med udviklende forløb for virksomheder og organisationer.


Kristine Holst Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Kristine er udpeget af Erhverv Aarhus – og er på valg i 2022.

Kristine er uddannet mag.art. i kunsthistorie og Multimedier samt Tillægsuddannelsen fra DMJX i 2008.
Hun har gennem mere end 14 år arbejdet i krydsfeltet mellem erhvervs- og kulturliv – de seneste 7 år som netværkskoordinator ved Erhverv Aarhus.


Der afholdes bestyrelsesmøder cirka 4-5 gange årligt.

Ansatte

Charlotte Mors
Daglig leder

Charlotte er dramaturg fra Aarhus Universitet og har arbejdet professionelt i det århusianske scenekunstmiljø siden 1995. Hun var leder af Danseværket i en lang årrække, inden det fusionerede med Aarhus Scenekunstcenter og blev til Performing Arts Platform.
Charlotte arbejder som leder med udvikling af strategier og projekter.

“I mit arbejde med scenekunsten har det  altid ligget mig på sinde at udvikle de bedst tænkelige rammer for udfoldelsen af kunst og kultur og for samspillet mellem kulturen og det omgivende samfund. Jeg drives af en stor nysgerrighed og interesse for at finde nye svar på kulturlivets organisatoriske og ressourcemæssige udfordringer samt for at søge nye formater og veje, der kan bringe kunst- og kulturlivets ressourcer og kompetencer bedre i spil.”


Anne Hübertz Brekne
Rådgiver og projektudvikler

Anne er cand. mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet, suppleret med en MA Physical Theatre fra Royal Holloway/University of London. Anne har arbejdet som selvstændig produktionsdramaturg siden 2007, med opgaver fra idé- og konceptudvikling, til dramaturgisk sparring, projektledelse, tekstproduktion, fundraising og formidling. Hos Performing Arts Platform sidder Anne som rådgiver og projektudvikler. Fra 2017-20 var hun desuden projektleder for residency-programmet CONNECTIONS, som hun også i sin tid var med til at udvikle. Anne er ansat på deltid.


Jens Christian Jensen
Administrator

Jens Christian har BA i historie og er cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Han er oprindelig bogholder og har arbejdet en årrække for Statens Kunstfond i Slots- og Kulturstyrelsen med administration af tilskud samt rådgivning og vejledning – hos Københavns Internationale Teater samt senest i Projektcentret i Dansehallerne (2011 – 2018).

Hos Performing Arts Platform står Jens Christian for administrationen herunder bogføring og løn – og er ansat på deltid.