Bestyrelse og ansatte

Bestyrelse

Performing Arts Platforms bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer, heraf en formand og en næstformand. Alle bestyrelsesmedlemmer er udpeget ifølge vedtægterne.

Hanne Trap Friis
Formand
Instruktør, leder og producent i Teater FreezeProductions. Har iscenesat et væld af forestillinger i Danmark og har de seneste mange år fokuseret sit kunstneriske virke på det dansk-grønlandske forhold, bl.a. gennem samarbejder med  Grønlands Nationalteater. Udover at skabe ny dramatik arbejder hun også med scenekunstneriske laboratorier. Modtager af Årets Scenekunstpris i Aarhus i 2013.


Maria Meyer
Næstformand

Maria er er udpeget af brugergruppen omkring Performing Arts Platform (scenekunstmiljøet i Aarhus). Maria er cand.mag. i Moderne kultur og kulturformidling og har i en lang periode arbejdet som administrator, forretningsfører og fundraiser hos 1:1 Produktion. Hun har siden 2019 været ansat som forretningsfører hos Teaterhuset Filuren.


Anne Voigt Christiansen
Bestyrelsesmedlem

Anne er udpeget af Dansk Skuespillerforbund (i samråd med De Frie Koreografer, Danske Sceneinstruktører samt Uafhængige Scenekunstnere). Anne er uddannet skuespiller på Skuespillerskolen ved Aarhus Teater og har arbejdet en lang årrække for forskellige teaterproduktioner på bl.a. Aarhus Teater, Aalborg Teater, Limfjordsteatret, Jomfru Ane Teatret, Team Teatret og Skægspire. Derudover underviser hun i skuespilteknik, kropssprog og kommunikation samt arbejder med udviklende forløb for virksomheder og organisationer.


Kristine Holst Rasmussen
Bestyrelsesmedlem

Kristine er udpeget af Erhverv Aarhus.

Kristine er uddannet mag.art. i kunsthistorie og Multimedier samt Tillægsuddannelsen fra DMJX i 2008. Hun har gennem mange år arbejdet i krydsfeltet mellem erhvervs- og kulturliv – de seneste år som netværkskoordinator ved Erhverv Aarhus.


Bestyrelsesmedlem
Undervejs


Bestyrelsesmedlem
Undervejs


Der afholdes bestyrelsesmøder cirka 4-5 gange årligt.

Ansatte

Charlotte Mors
Daglig leder

Charlotte er dramaturg fra Aarhus Universitet og har arbejdet professionelt i det århusianske scenekunstmiljø siden 1995. Hun var leder af Danseværket i en lang årrække, inden det fusionerede med Aarhus Scenekunstcenter og blev til Performing Arts Platform.
Charlotte arbejder som leder med udvikling af strategier og projekter.

“I mit arbejde med scenekunsten har det  altid ligget mig på sinde at udvikle de bedst tænkelige rammer for udfoldelsen af kunst og kultur og for samspillet mellem kulturen og det omgivende samfund. Jeg drives af en stor nysgerrighed og interesse for at finde nye svar på kulturlivets organisatoriske og ressourcemæssige udfordringer samt for at søge nye formater og veje, der kan bringe kunst- og kulturlivets ressourcer og kompetencer bedre i spil.”


Anne Hübertz Brekne
Rådgiver og projektudvikler

Anne er cand. mag. i dramaturgi fra Aarhus Universitet, suppleret med en MA Physical Theatre fra Royal Holloway/University of London. Anne har arbejdet som selvstændig produktionsdramaturg siden 2007, med opgaver fra idé- og konceptudvikling, til dramaturgisk sparring, projektledelse, tekstproduktion, fundraising og formidling. Hos Performing Arts Platform sidder Anne som rådgiver og projektudvikler. Fra 2017-20 var hun desuden projektleder for residency-programmet CONNECTIONS, som hun også i sin tid var med til at udvikle. Anne er ansat på deltid.


Jens Christian Jensen
Administrator

Jens Christian har BA i historie og er cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Han er oprindelig bogholder og har arbejdet en årrække for Statens Kunstfond i Slots- og Kulturstyrelsen med administration af tilskud samt rådgivning og vejledning – hos Københavns Internationale Teater samt senest i Projektcentret i Dansehallerne (2011 – 2018).

Hos Performing Arts Platform står Jens Christian for administrationen herunder bogføring og løn – og er ansat på deltid.