Om Performing Arts Platform

Om Performing Arts Platform

Performing Arts Platform er Aarhus’ udviklings- og netværksplatform for scenekunst.

Platformen samler, faciliterer og rammesætter en stærk klynge af scenekunstens aktører i og omkring Aarhus. Gennem deling og formidling af ressourcer, kompetencer og viden genererer vi udvikling og støtter op om initiativer i miljøet.

Platformen faciliterer og fokuserer på nyskabende samarbejder – såvel inden for scenekunstmiljøet som i forhold til andre miljøer.

Scenekunstmiljøet bliver i denne sammenhæng defineret som frie enkeltaktører og grupper, institutioner, organisationer og foreninger inden for bl.a. dans, teater og performance med særligt fokus på de frie aktører.

Performing Arts Platform tager udgangspunkt i det lokale scenekunstmiljø, men arbejder samtidigt  opsøgende med både nationale og internationale perspektiver. Dette for både at skabe langvarige strategiske samarbejder og samarbejder på projektbasis.

Platformen kobler en lang række af personer eller organisationer – fra andre kunstgenrer eller andre fagligheder/hverv – til  klyngen, som agerer understøttende og medskabende i forhold til kompetencer og ressourcer.

Performing Arts Platform har en flerårig aftale med Aarhus Kommune (2018-2021), som kan læses her. 

Vedtægterne for Performing Arts Platform kan læses her.

Performing Arts Platform har en bestyrelse på i alt 7 medlemmer. Læs mere om dem her.

Læs her de ledere, som er blevet offentliggjort i nyhedsbreve.

Læs mere om baggrunden for platformen