Funding og fondsoversigter

Funding og fondsoversigter

Fondsoversigter

Projektcentret i Dansehallerne har i en årrække produceret en opdateret fondsoversigt. Denne oversigt er nu helt opdateret af Performing Arts Platform (november 2018). Listen er god som oversigt over de forskellige fonde – men det er vigtigt at man orienterer sig på de enkelte fondes hjemmeside, inden man søger. Vi tager forbehold for fejl, misinformationer samt fejl-indtastninger. 
Klik her for at downloade oversigten.

Altinget.dk stiller en gigantisk viden til rådighed ved at have oplistet en meget lang række fonde valgt under emnet “kultur”.
Klik her og gå på opdagelse i det univers.


Muligheder for funding

Der er mange forskellige muligheder for funding til projekter og forestillinger – men her vil vi prøve at beskrive nogle af de vigtigste inden for scenekunstområdet.

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst har generelt 2 årlige frister: 15. januar og 1. juni. Her kan man søge til projekter og forestillinger (dog kun til drift ved fristen 1. juni). Gå på hjemmesiden www.kunst.dk og søg på scenekunst – og se hvad den næste frist er – og hvad de prioriterer. Ud over produktionsfristerne er der 1. maj og 1. november frist til international teaterudveksling (ikke co-produktion – hvilket der skal søges til ved fristerne 15. januar eller 1. juni). Læs mere her

Kunstrådet i Aarhus Kommune har flere årlige frister for tilskud fra Kulturudviklingspuljen. Næste frist er 1. februar 2019. Læs mere om det her. 

Kunstrådet i Aarhus Kommune har frist til flerårigt basistilskud én gang årligt. Næste frist er 1. oktober 2019. Læs mere om det her.

Nordisk Kulturfond (placeret i København) har 3 gange årligt frister, hvor man kan søge til nordiske projekter med kunst- eller kulturfagligt indhold. De støtter projekter, der bidrager til et fornyet og dynamisk kunst- og kulturliv i Norden, der er mangfoldigt, tilgængeligt og af høj kvalitet. 

Nordisk Kulturfond støtter kunst- og kulturprojekter med samarbejdspartnere fra flere af de nordiske lande (Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige og Åland). Nordisk relevans og samarbejde skal være en grundpræmis i projektet.

Ansøgere kan være individer, grupper, organisationer, institutioner, foreninger eller virksomheder. Man behøver ikke være bosat i Norden eller have nordisk nationalitet for at søge.

Nordisk Kulturfond har også en pulje til opstarts-projekter, OPSTART, som støtter udviklingen af nye nordiske projekter: lovende projektidéer og opstartsfasen af pilotprojekter. Der er løbende ansøgningsfrist til denne pulje – og de giver svar inden 20 arbejdsdage.
Læs mere om Nordisk Kulturfond her. 

Nordisk Kulturkontakt (placeret i Helsinki) har forskellige puljer: Kunst- og kulturprogram, mobilitetsstøtte, netværksstøtte samt støtte til residens.
Læs mere på deres hjemmeside om de forskellige støtteprogrammer.