Kalender

25. april 2017
 • Bevægelsesatelier med og om DANS

  25. april 2017 @ 18:30 - 20:30
  Studioet ved Performing Arts Platform, Frederiks Allé 20B, 8000 Aarhus C

  Bevægelsesatelier med og om DANS
  ved dadadans & Helle Bach
  ... for dig, der kunne tænke sig at dykke dybere ind i din krop og dansen ved at prøve selv at komme på gulvet - eller blot mærke glæden i kroppen, der rører sig. Atelieret er for alle - fra bevægelsesnovicer til garvede.
  dadadans & Helle Bach åbner i samarbejde med Bora Bora for en ny sæson med start d. 3 januar 2017.

  Tilmelding og info på dadadans@dadadans.dk - eller Helle Bach på : 2814 7313

  Læs mere her

  ***
26. april 2017
 • Morgenbriefing med Bora Bora om Spring Forward og Aerowaves

  26. april 2017 @ 8:30 - 9:30
  Performing Arts Platform, Frederiks Allé 20B, 2, 8000 Aarhus C, Danmark

  Kom til Morgenbriefing på Performing Arts Platform, hvor Jeppe H. Nissen og Lotte Kofod Ludvigsen fra Bora Bora, vil fortælle om Aerowaves og Spring Forward.

  Der arbejdes lige nu på højtryk for at gøre klar til dette års Spring Forward, som er Europas førende festival for unge talentfulde koreografer. I år har Bora Bora nemlig fået værtsskabet for denne anerkendte, internationale festival for dans, som finder sted d. 28.-30. april.

  Organisationen bag Spring Forward, Aerowaves, beskriver sig selv som: “A hub for dance discovery in Europe”, der med partnere i 33 lande, sikrer sin rolle som bindeleddet mellem dansens mange aktører på tværs af Europa.

  Tilmeld

  ***
27. april 2017
 • TorsdagsMorgenDans

  27. april 2017 @ 8:30 - 9:00
  Performing Arts Platform, Frederiks Allé 20B, 2, 8000 Aarhus C, Danmark

  Tina Andersen inviterer til morgendans. Der er et lokale, fed musik og bevægelse.

  Det er gratis at deltage og bagefter kan du få en kop kaffe på kontoret.

  ***
 

Lederen – April 2017

Om det er effekten fra 2017, ’tidsånden’ eller noget helt tredje, er svært at afgøre. Måske en blanding, men der synes at være stor aktivitet i scenekunstmiljøet i Aarhus. Der er ikke bare tale om at der er ’mere’ scenekunst, men i høj grad også scenekunst på nye måder, med vildere ambitioner og i nye partnerskaber.

Og denne udvikling går rigtigt godt i spænd med nogle af de tendenser, vi ser indenfor andre brancher og områder.

Siden vores opstart som Performing Arts Platform er en væsentlig del af vores nysgerrighed i høj grad gået på muligheden for at skabe en større ’resilience’, forstået som robusthed eller ukuelighed, i de scenekunstneriske miljøer. Mange spørgsmål er i den forbindelse blevet diskuteret – og indholdet i rigtigt mange begrebsdannelser er blevet vendt og drejet med mange gode partnere og aktører og på forskellige møder og seminarer.

I midten af marts deltog Performing Arts Platform i ”Creative Lenses Forum” (http://creativelenses.eu/page/forum-nr- 6-lund/) i Lund, hvor man bl.a. kiggede på muligheden for at skabe innovative forretningsmodeller, som også kan sætte fornuftige rammer op for en strategisk udvikling af kunst- og kulturorganisationer.

Den – eller de – perfekte innovative model(ler) har endnu ikke vist sig – men partnerne i Creative Lenses har fået muligheden for at gå grundigt til værks for at finde frem til de gode modeller. Et arbejde det er værd at følge. Et par af de strategier eller elementer, der nævntes i Lund, var nødvendigheden af gode partnerskaber, og flerstrengede finansieringsstrategier og ikke mindst blev det slået fast, at budgetnedskæringer fra de offentlige og/eller private fonde bestemt ikke bør modsvares af organisatoriske besparelser og nedskalering af projekter og ambitioner – tværtimod!

I dette lys giver det rigtig god mening at holde godt øje med de kunstneriske miljøer i Aarhus. På Performing Arts Platform er vi meget nysgerrige på spørgsmål som: Hvad definerer det gode partnerskab? Kan det gode partnerskab være del af en ”flerstrenget finansiering”? Hvad kan værdi – og finansiering – bestå af? Hvilken rolle kan dele-økonomiske strategier spille i denne sammenhæng?

Spørgsmålene er mange … men lige nu synes der at være flere gode lokale eksempler på nye veje og partnerskaber, som vi alle kan høste viden og erfaringer fra.

Charlotte og Kasper

 

Project

connections website-08

 

Faste events

 

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev