Velkommen til Performing Arts Platforms nyredigerede hjemmeside

Her på siden kan du læse om platformen, historien samt de forskellige ledere, der er skrevet. Derudover har vi lagt en del resurser ud på siden, hvor du kan orientere dig i budgetter, fondsoversigt og andre ting. Vi har lavet en samlet aktivitets- og premierekalender samt oversigt over morgenbriefings og andre aktiviteter. Endelig har vi en oversigt over de projekter, vi er involverede i.


Projekter og aktiviteter

Her kan du læse om residency-programmet Connections, hvor vi i efteråret 2019 er værter for 3 residency-forløb. Performing Arts Platform er støttet med en driftsbevilling fra Aarhus Kommune

Nyheder

Sommerferie

Vi holder sommerferie på Performing Arts Platform fra lørdag den 22. juni til søndag den 4. august – og vil være tilbage på kontoret igen mandag den 5. august.

Tak for en skøn sæson – vi glæder os til efteråret med alle vores nye aktiviteter og tiltag.


Nyt bestyrelsesmedlem samt ny formand på Performing Arts Platform

Vi er glade for at kunne fortælle, at administrator og forretningsfører, cand.mag. i Morderne Kultur og kulturformidling Maria Meyer er valgt af miljøet omkring Platformen til at sidde i vores bestyrelse. Hun tiltræder ved førstkommende bestyrelsesmøde i august 2019 som afløser for Esben Enevoldsen Rahr, der fra 2013 var med i Aarhus Scenekunstcenter og efterfølgende med til at starte Performing Arts Platform i 2017.

Instruktøren Hanne Trap Friis er valgt som ny formand for bestyrelsen. Hanne var med til at etablere Aarhus Scenekunstcenter i 2011 – og er dermed også en del af bestyrelsen for Platformen, da den blev etableret. Læs mere om bestyrelsen her.


Art Walk Aarhus – scenekunstnerdage 2019

Den 4. – 6. september 2019 – under Aarhus Festuge – inviterer vi 12 skabende scenekunstnere fra hele landet (primært Aarhus og København) på et fagligt arbejds- og udvekslingsinternat i Aarhus, som er støttet af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.

Vi ønsker at skabe en nytænkt ramme om mødet mellem kunstnere på tværs af landet med den nødvendige tid til at opbygge relationer og kendskab til hinanden samt spise og se forestillinger sammen. Vi tror på, at der i relationen mellem kunstnere opstår gode alliancer og samarbejdsmuligheder – samt udvidelse af kontaktfladerne.

Dagene i Aarhus er centreret om kuraterede gåture, faciliterede møder mellem kunstnere samt sociale arrangementer. Der er deadline for open call onsdag den 7. august 2019.

Læs mere om dagene her samt open call og hvordan du ansøger.


Mentorprogram 2019 – 2020

Med støtte fra Den Jyske Kunstfond, er Performing Arts Platform stolte over at kunne præsenterer et nyt mentorprogram, der løber fra september 2019 til maj 2020.

Mentorprogrammet består af et antal klynger bestående af henholdsvis 2 iværksættere inden for de kreative erhverv samt 2 selvproducerende scenekunstnere – alle i begyndelsen af deres karriere fra Aarhus eller omegn. Den enkelte klynge har tilknyttet en mentor, som er enten en erfaren person fra scenekunstverdenen eller fra et kreativt erhverv.

Mentorprogrammet vil have opstarts- og afslutningsmøde (september 2019 samt maj 2020) for alle deltagerne efterfulgt af videndeling med præsentation af resultatet ved et offentligt arrangement.

Som vores facilitator for møderne samt sparringspartner i programmet har vi valgt Peter Gran Boesen, cand.mag i oplevelsesøkonomi samt partner og konsulent i Urban Goods.

Open call for mentees
Vi søger i alt 4 kreative iværksættere samt 4 selvproducerende scenekunstnere (2 til hver klynge). Vi udbetaler honorar til mentees for deltagelse i programmet på 3.600 kr. for 2 møder samt 4 sessions med mentor mellem møderne. Der er frist for indsendelse af ansøgning mandag den 26. august 2019.

Læs mere her om mentorprogrammet, samt hvordan du søger om at blive mentee.