Tidligere aktiviteter

Tidligere aktiviteter

Her på siden kan du læse om de forskellige aktiviteter, vi har har haft gennem tiderne på Platformen.

Hvis du vil læse om de tidligere morgenbriefings, så skal du klikke her.

Tværæstetisk ansøgningsworkshop 2. april 2019 10-14.

Aarhus Litteraturcenter, Aarhus Billedkunstcenter, Fonden Filmtalent samt Performing Arts Platform inviterede til den første af en række tværæstetiske ansøgningsworkshops rettet mod selvproducerende kunstnere, der arbejder professionelt inden for de forskellige kunstarter.

Program for dagen
10.00: Velkomst
Præsentation af de kunstneriske centre og Fonden Filmtalent

10.15: Kulturudviklingspuljen / Den gode ansøgning – fra støttegiverens perspektiv
Kasper Daugaard Poulsen, der sidder i Aarhus Kommunes Kunstråd, fortalte om deres arbejde, og hvad de særligt har fokus på, når de læser ansøgninger. Kasper er udpeget som medlem af Kunstrådet 2018-2021 og har tidligere siddet i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst samt i Statens Kunstfonds Musikdramatiske Udvalg i perioden 2014-2017.

11.15: Den gode ansøgning – oplæg og sparring/feed-back
Gennemgang af, hvad vi vurderer skal til for at lave en god ansøgning – hvilke elementer, den skal indeholde – hvor lang den skal være – rækkefølgen – og andre relevante ting. Vi kiggede på de forskellige tilgange, som hver kunstart selvfølgelig har til ansøgninger.

Mulighed for at deltagerne kan fortælle om deres projekter eller ideer, hvor der gives sparring og feed-back fra såvel arrangørerne af workshoppen samt at de øvrige deltagere. Vi oplever, at ved at ”pitche” sin ide mundtligt, så får man selv et klarere billede af ideen – og det giver mulighed for, at andre kan komme med input, ideer og forslag til den videre udvikling – og man kan måske endda finde nye samarbejdspartnere på tværs af kunstarterne. En enkelt præsentation af ide må max vare 5 minutter – og vi kan ikke love, at alle kan nå at præsentere deres ideer.

12.30: Frokost

Fortsættelse af arbejde med ideer og feed-back

13.45 Afsluttende runde.
Input og forslag til kommende emner på tværkunstneriske workshops.

Vi ville med dette tiltag gerne støtte op om mulighederne for samarbejder på tværs i det professionelle aarhusianske kunstmiljø.

Aarhus Litteraturcenter – Aarhus Billedkunstcenter – Fonden Filmtalent – Performing Arts Platform
Jette Sunesen, Kirstine Schiess Højmose, Allan Wiberg, Signe Lund Juhler, Charlotte Mors og Jens Christian Jensen

Her er link til power point præsentation, vi brugte på dagen.

Kursus i ansættelsesret og -kontrakter 27. februar 2019

Få styr på de basale krav til ansættelseskontrakter og den omkringliggende lovgivning, når du skal ansætte personale. Dette kursus v. Dansk Teaters jurister Charlotte Bach og Tanja Duus, fokuserede på at give producenter og selvproducerende kunstnere kendskab og redskaber til at forme kontrakter med ansatte på deres projekter.

I kurset kom vi ind på følgende problemstillinger:

  • Hvornår skal man skrive ansættelseskontrakter i forløbet som projektteater?
  • Hvordan kan man tage forbehold tidligt i processerne, hvor fondsmidler endnu ikke er helt på plads?
  • Hvad skal man bruge som rettesnor for lønforhandling?
  • Hvor kan man finde råd og vejledning?

Vi gennemgik desuden hvilke elementer, der ifølge lovgivningen skal være tilstede i en ansættelseskontrakt (baseret på standardkontrakter fra Dansk Teater). Vi kom også ind på, hvad man gør, hvis man selv eller andre misligholder aftalerne i kontrakterne, og hvorledes man kommer videre i en sådan proces.

Målgruppe: producenter og selvproducerende scenekunstnere

Kurset er arrangeret af Udviklingsplatformen for Scenekunst i samarbejde med Performing Arts Platform.

Ansøgningsworkshop 7. januar 2019

Vi afholdt ansøgningsworkshop mandag den 7. januar 2019 kl. 10.00 – 16.00 på Performing Arts Platform. Den første times tid (10.00-14.00) var  undervisning ved Jens Christian Jensen, der delte ud af af sin viden inden for følgende områder: Funding og støttesystemer, gennemgang af budgetter samt gode råd til en ansøgning.

Workshoppen sigter mod at hjælpe til så god en ansøgning som muligt, samt budget og finansieringsplan op mod Statens Kunstfonds ansøgningsfrist 15. januar for scenekunst samt Aarhus Kommunes frist 1. februar til Kulturudviklingspuljen.

Tag din bærbare computer under armen og tilbring en dag i selskab med andre scenekunstnere, der også har gang i ansøgning, budget og tanker om finansiering. Vi sørger for sødt til ganen, kaffe og te samt sandwich midt på dagen.

Powerpoint præsentation fra ansøgningsworkshop 7. januar 2019

Hands-on kursus i Sociale Medier, Aarhus

15. november 2018 9.00 – 12.00

Få ny viden om sociale medier, deres algoritmer og hvordan du bedst fokuserer dine ressourcer i forhold til dem. Som en del af kurset arbejder vi individuelt med SoMe strategier i forhold til målgrupper og får udarbejdet en konkret plan for indhold.

Der vil være god mulighed for at stille spørgsmål og få feedback undervejs fra den dygtige og erfarne underviser Kristian Strøbech – https://strobech.net/

Kurset henvender sig til selvproducerende scenekunstnere, producenter og PR ansatte, som ønsker at styrke deres viden om brugen af sociale medier i PR arbejdet.

STED: Performing Arts Platform,Valdemarsgade 1G, 1. tv, 8000 Aarhus C

Kurset er arrangeret af Udviklingsplatformen for Scenekunst, København

 

Creative Europe workshop ved international kulturrådgiver  Lone Leth fra CDEU, Central Denmark EU-office

13. november 2018

Pitch af projekter – gennemgang og feed back på projekter, introduktion til Creative Europe-programmet samt præsentation af de forskellige partnere og deres roller.

 

Debat om Fremtidens Scenekunst

Frem mod 1. maj 2018 vil Kulturministeren indsamle perspektiver på – og idéer til – i hvilke rammer og på hvilke vilkår fremtidens scenekunst skal forme sig. Med den medvind og anerkendelse, som den aarhusianske scenekunst i disse år møder både nationalt og internationalt, vil det være naturligt, at det aarhusianske aftryk i kulturministerens materiale bliver markant og viser den opbakning fra byen, som møder miljøet i hverdagen.

Så har du noget på hjertet, inviteres alle interesserede til at bidrage via Facebookgruppen ’ Dine ønsker til fremtidens scenekunst.’
Læs mere

Sideløbende med debatten på Facebook, inviteres scenekunstens organisationer og aktører til at bidrage med deres overvejelser om, hvordan statens støtteordninger og lovgivning bedre kan understøtte en scenekunst i udvikling. Forslag e-mailes til kulturministeren, og vil efterfølgende blive offentliggjort på Kulturministeriets hjemmesiden.
Læs mere

Det er kulturministerens plan at de mange debatbidrag samles op og drøftes på konferencen ’Stemmer for scenekunst’ den 14. maj, Odense.
Læs mere// Tilmeldingsfrist 30.04.2018

Kulturpolitiske møder 2016

I forbindelse med udarbejdelse af den nye kulturpolitik har Performing Arts Platform afholdt Kulturpolitiske møder.

Afholdte møder:

3. marts 2016 kl. 9-12, Sted: Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, 8000 Aarhus C. Fokus: Konkretisering af indspark fra scenekunsten til den kulturpolitiske debat.

28. januar 2016 kl. 13-15, Sted: Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G, 2. sal tv., 8000 Aarhus C. Fokus: Driftstøttede teatre. Powerpoint-præsentation

4. februar 2016 kl. 9-11, Sted: Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, 8000 Aarhus C. Fokus: Generel introduktion til den kulturpolitiske proces med diskussion af vigtige fokuspunkter for scenekunsten. Powerpoint-præsentation – skærm Powerpoint-præsentation – print

10. februar 2016 kl. 16:30-18 Sted: Performing Arts Platform, Valdemarsgade 1G, 2 sal tv., 8000 Aarhuc C. Fokus: Projektstøtteudvalgets politiske arbejde ved Kasper Daugaard. Efter mødet er Platformen vært ved en kop suppe, og der vil være mulighed for at købe øl og vand.